Objectiu 1: Fi de la pobresa


Il·lustració de: Álvaro Sanchis

Descarregar en alta resolució
Objetctiu 1: Posar fi a la pobresa en totes les seues formes en tot el món

La pobresa va més enllà de la falta d’ingressos i recursos per a garantir uns mitjans de vida sostenibles. La pobresa és un problema de drets humans. Entre les diferents manifestacions de la pobresa figuren el fam, la malnutrició, la falta d’un habitatge digne i l’accés limitat a altres serveis bàsics com l’educació o la salut. També es troben la discriminació i l’exclusió social, que inclou l’absència de la participació dels pobres en l’adopció de decisions, especialment d’aquelles que els afecten.

Per a aconseguir aquest Objectiu d’acabar amb la pobresa, el creixement econòmic ha de ser inclusiu, amb la finalitat de crear ocupacions sostenibles i de promoure la igualtat. Els sistemes de protecció social han d’aplicar-se per a mitigar els riscos dels països propensos a patir desastres i brindar suport per a enfrontar-se a les dificultats econòmiques. Aquests sistemes ajudaran a enfortir les respostes de les poblacions afectades davant pèrdues econòmiques inesperades durant els desastres i, finalment, ajudaran a eradicar la pobresa extrema en les zones més empobrides.

METES DEL OBJECTIU 1

1.1. Per al 2030, erradicar per a totes les persones i a tot el món la pobresa extrema (actualment establerta per un ingrés per persona inferior a 1,25 dòlars estatunidencs al dia).

1.2. Per al 2030, reduir com a mínim a la meitat la proporció d’homes, dones, xiquets i xiquetes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les dimensions d’acord amb les definicions nacionals.

1.3. Implementar en l’àmbit nacional mesures i sistemes apropiats de protecció social per a totes les persones, nivells mínims inclosos, i, per al 2030, aconseguir una àmplia cobertura per a les persones pobres i vulnerables.

1.4. Per al 2030, garantir que tots els homes i dones, especialment les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, propietat i control de la terra i altres béns, herència, recursos naturals, noves tecnologies apropiades i serveis financers, inclòs el microfinançament.

1.5. Per al 2030, fomentar la resiliència de les persones pobres i les que es troben en situacions vulnerables, i reduir-ne l’exposició i la vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el clima, així com altres crisis i desastres econòmics, socials i ambientals.

1.a) Garantir una mobilització important de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant la millora de la cooperació per al desenvolupament, a fi de proporcionar mitjans suficients i previsibles als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, per tal d’implementar programes i polítiques encaminats a l’erradicació de la pobresa en totes les seves dimensions.

1.b) Crear marcs normatius sòlids en els plans nacional, regional i internacional, sobre la base d’estratègies de desenvolupament en favor de les persones pobres que tinguen en compte les qüestions de gènere, per tal d’impulsar la inversió accelerada en mesures per erradicar la pobresa.

Deixa un comentari