Què és l’Agenda 2030?

És un pla d’acció mundial a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, basat en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, que té per objecte assegurar el progrés social i econòmic sostenible a tot el món i enfortir la pau universal.

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) van ser adoptats al setembre de 2015 pels 193 Estats membres de les Nacions Unides. Aquests objectius constitueixen un pla d’acció per a assegurar la pau, protegir el planeta i aconseguir la prosperitat per a totes les persones, sense distinció. L’ambició de l’agenda marcada és transformar les nostres societats, eradicant la pobresa i assegurant una transició justa cap a un desenvolupament sostenible d’ací a l’any 2030. És per açò que aquests objectius també es coneixen com a Agenda 2030.

Universals, inclusius i interconnectats, els ODS són una trucada global a l’acció, i instauren un llenguatge comú universal. Aquests objectius constitueixen un marc de referència per a actuar, una eina de sensibilització sobre la responsabilitat de les empreses i governs, una font d’oportunitats econòmiques i un instrument impulsor de la col·laboració entre múltiples actors.

Aquesta nova agenda reposa sobre el principi que tots els països, sense excepció, es troben en vies de desenvolupament sostenible, abandonant així la caduca divisió entre país del Nord i país del Sud, entre país industrialitzat i país en desenvolupament, o entre país ric i país pobre. Açò suposa una revisió i una millora del model de societat i del contracte social no solament entre països, sinó també dins de cada país.

El procés d’acompanyament de l’Agenda 2030 proposa la realització d’informes preliminars per a establir els indicadors de partida, així com revisions anuals de seguiment per a comprovar els avanços aconseguits. Aquesta rendició de comptes obliga fortament als països a participar en iniciatives de sensibilització i educació entorn de l’Agenda 2030 per a tota la ciutadania, ja que sense implicació serà impossible implementar-la.

Existeix per tant el repte de facilitar l’accés per a tota la societat als diferents elements que componen l’Agenda, de manera atractiva i comprensible. L’exposició lligada a aquest catàleg pretén participar en aquest esforç de divulgació, a fi d’enfortir la participació ciutadana en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Aquests 17 objectius s’acompanyen de 169 metes interconnectades entre elles, que abasten el desenvolupament sostenible en totes les seues dimensions: l’econòmica, la social i l’ambiental.

En aquesta web trobaràs informació sobre cadascun dels Objectius, i també podràs descarregar lliurement les imatges, de manera que pugues imprimir-les o compartir-les digitalment tant com vulgues. Veure llicència.