Artistes ‘Educació de qualitat. Un Objectiu il·lustrat’

Reyes Álvarez – Instagram [Meta 4b Beques per a l’esperança 1]

Ana Arenaza – Instagram [Meta 4.5 La igualtat passa per la educació 1]

Macarena CanteroInstagram [Meta 4.2 Començar des del principi]

Lucía Chumillas – Instagram [Meta 4c Més i millors docents]

Olga Coronado –  Instagram [Meta 4.3 Arribar a màxims 2]

Melissa Gonzalez – [Meta 4.6 Els adults també compten 1]

Eliana Gutíerrez – Instagram e-mail [Meta 4b Beques per a l’esperança 2]

Celia Mallada – Instagram [Meta 4.5 La igualtat passa per la educació 2]

Catalina Medarde – Web Instagram[Meta 4.6 Els adults també compten 2]

Marina Rico – Instagram e-mail [Meta 4.7 Construïr ciutadania responsable i solidària]

Lydia Rodriguez – Instagram  e-mail [Meta 4.1 Aprendre per a viure]

Ornella Sergio – Instagram Behance [Meta 4.5 La igualtat passa per la educació 3]

Gonzalo Sevilla – [Meta 4.3 Arribar a màxims 1]

Zaira Zambrano – Instagram e-mail [Meta 4.4 Preparar-se per a un treball decent]

Xenia Zamora – e-mail [Meta 4a Instalacions saludables, segures i amigables]