Educació de qualitat. Un Objectiu il·lustrat

L’educació és un dret humà universal i un bé comú que capacita a les persones per a aconseguir i defensar la resta dels seus drets. Segons la UNESCO, si totes les persones adultes del món conclogueren la seua educació secundària, es podria reduir en més del 50% el número de població en situació de pobresa.

L’educació ha de ser inclusiva, equitativa i de qualitat, i s’han de promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tots. Aquest és el quart repte que van recollir les Nacions Unides en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), un pla mundial per a assegurar la pau, protegir el planeta i assolir la prosperitat per a totes les persones.

L’ODS 4 Educació de qualitat comporta unes metes que han de complir-se en 2030. Per a aconseguir-les és necessari que els governs donen prioritat a l’educació en les polítiques i en les pràctiques. Però com a ciutadania tenim un paper fonamental en la promoció del dret a l’educació i en el compliment de l’ODS 4. Hem d’exigir als governs que complisquen els seus compromisos, encoratjar al sector privat per tal que invertisca recursos, i podem fer costat a les ONG perquè fomenten l’educació als països empobrits.

Per a actuar cal conéixer. Per això en la Fundació Mainel ens hem aliat amb el Màster en Disseny i Il·lustració de la Universitat Politècnica de València, els estudiants de la qual han il·lustrat les metes del ODS 4.

Aquesta exposició és una continuïtat del projecte ‘ODS. Mirades des de la il·lustració’ començat en 2017 al costat del Màster per a difondre l’Agenda 2030.

Meta 4.1 Aprendre per a viure

Garantir que totes les xiquetes i tots els xiquets acaben l’ensenyança primària i secundària, que ha de ser gratuïta, equitativa, de qualitat i produir resultats d’aprenentatge pertinents i eficaços per al desenvolupament d’una vida plena i digna.

Il·lustració de: Lydia Rodríguez Descarregar

Meta 4.2 Començar des del principi

Garantir que totes les xiquetes i tots els xiquets tinguen accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infància i educació preescolar de qualitat, a fi que estiguen preparats per a l’ensenyança primària.
Il·lustració de: Macarena Cantero Descarregar

Meta 4.3 Arribar a màxims

Garantir l’accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclosa l’ensenyança universitària.
Il·lustració de: Olga Coronado Descarregar
Il·lustració de: Gonzalo Sevilla Descarregar

Meta 4.4 Preparar-se per a un treball decent

Augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria.
Il·lustració de: Zaira Zambrano Descarregar

Meta 4.5 La igualtat passa per l’educació

Eliminar les disparitats de gènere en l’educació i assegurar l’accés igualitari a tots els nivells de l’ensenyança i la formació professional per a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els xiquets en situacions de vulnerabilitat.
Il·lustració de: Ornella Sergio DescarregarIl·lustració de: Ana Arenaza DescarregarIl·lustració de: Celia Mallada Descarregar

Meta 4.6 Els adults també compten

Garantir que tots els joves i almenys una proporció substancial d’adults, tant homes com dones, estiguen alfabetitzats i tinguen competències de lectura, escriptura i aritmètica.
Il·lustració de: Catalina Medarde DescarregarIl·lustració de: Melissa González Descarregar

Meta 4.7 Construir ciutadania responsable i solidària

Garantir que tots els alumnes adquirisquen els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.
Il·lustració de: Marina Rico Descarregar

Meta 4.a Instal·lacions saludables, segures i amigables

Construir i adequar instal·lacions educatives que tinguen en compte les necessitats dels xiquets i les persones amb discapacitat i les diferències de gènere, i que oferisquen entorns d’aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a tots.

Il·lustració de: Xenia Zamora Descarregar

Meta 4.b Beques per a l’esperança

Augmentar considerablement a escala mundial el nombre de beques disponibles per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els xicotets Estats insulars en desenvolupament i els països africans, a fi que els seus estudiants puguen matricular-se en programes d’ensenyament superior, inclosos programes de formació professional i programes tècnics, científics, d’enginyeria i de tecnologia de la informació i les comunicacions, de països desenvolupats i altres països en desenvolupament.

Il·lustració de: Reyes Álvarez Descarregar
Il·lustració de: Eliana Gutiérrez Descarregar

Meta 4.c Més i millors docents

Augmentar considerablement l’oferta de docents qualificats, fins i tot mitjançant la cooperació internacional per a la formació de docents als països en desenvolupament, especialment els països menys avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament.
Il·lustració de: Lucía Chumillas Descarregar