Objectiu 13: Acció pel clima


Il·lustració de: Marina Pinilla

Descarregar en alta resoluciò
ODS 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

La reducció dels efectes de l’acció humana sobre l’entorn i el clima solament es pot aconseguir mitjançant la instrucció d’una consciència responsable. Així, les mesures necessàries per a combatre el cavi climàtic se centren principalment en la sensibilització i educació dels ciutadans i en la acció directa de governs i empreses.

Metes del Objectiu 13

13.1. Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.
13.2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals.
13.3. Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest canvi, la reducció dels seus efectes i l’alerta primerenca.
13.a) Complir el compromís dels països desenvolupats que són part de la Convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic d’assolir l’any 2020 l’objectiu de mobilitzar conjuntament 100.000 milions de dòlars anuals, procedents del conjunt de les fonts, a fi d’atendre les necessitats dels països en desenvolupament respecte a l’adopció de mesures concretes de mitigació i la transparència en la seua aplicació, posar en ple funcionament el Fons verd per al clima i capitalitzar-lo al més aviat possible.
13.b) Promoure mecanismes per augmentar la capacitat de planificació i gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic als països menys avançats i als menuts estats insulars en desenvolupament, centrats concretament en les dones, persones joves i comunitats locals i marginades.