Objectiu 12: Producció i consum sostenibles


Il·lustració de: Melani Lleonart

Descarregar en alta resolució
ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

Cal promoure la transformació dels sistemes de producció i consum de béns i recursos, impulsant, a més, les pràctiques de reciclatge entre consumidors i indústries. D’aquesta manera, s’aconsegueix reduir els costos econòmics, ambientals i també socials del consum i la producció industrial.

Metes del Objectiu 12

12.1. Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, amb la participació de tots els països i el lideratge dels països desenvolupats, tenint en consideració el nivell de desenvolupament i les capacitats dels països en desenvolupament.
12.2. Per al 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.
12.3. Per al 2030, reduir a la meitat el desaprofitament d’aliments per càpita mundial en la venda al detall i a nivell del consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues posteriors a la collita.
12.4. Per al 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els productes de rebuig al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir-ne significativament l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar-ne els efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.
12.5. Per al 2030, reduir substancialment la generació de productes de rebuig mitjançant activitats de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.
12.6. Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals, a adoptar pràctiques sostenibles i incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes.
12.7. Promoure pràctiques de contractació pública que siguen sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.
12.8. Per al 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguen informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb la natura.
12.a) Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seua capacitat científica i tecnològica a fi d’avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles.
12.b) Elaborar i aplicar instruments per vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible a fi d’aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.
12.c) Racionalitzar els subsidis ineficients als combustibles fòssils que encoratgen el consum antieconòmic mitjançant l’eliminació de les distorsions del mercat, d’acord amb les circumstàncies nacionals, fins i tot per mitjà d’una reestructuració dels sistemes tributaris i l’eliminació gradual dels subsidis perjudicials, quan existeixen, per tal de reflectir-ne l’impacte ambiental, tenint plenament en consideració les necessitats i condicions específiques dels països en desenvolupament i reduint al mínim els possibles efectes adversos en el seu desenvolupament, d’una manera que permeti protegir les persones pobres i les comunitats afectades.