Objectiu 7. Energia assequible i no contaminant


Il·lustració de: Lorena Mínguez

Descarregar en alta resolució
ODS 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots.

L’energia és fonamental per a quasi tots els grans desafiaments i oportunitats als quals fa front el món actualment. És vital donar suport a noves iniciatives econòmiques i laborals que asseguren l’accés universal als serveis d’energia moderns, milloren el rendiment energètic i augmenten l’ús de fonts renovables per a crear comunitats més sostenibles i inclusives i per a la resiliència davant problemes ambientals com el canvi climàtic.

Metes del Objectiu 7

7.1. Per al 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, fiables i moderns.
7.2. Per al 2030, augmentar substancialment la proporció d’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia.
7.3. Per al 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.
7.a) Per al 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l’accés a la investigació i a les tecnologies relatives a la energia neta, incloses les fonts d’energia renovables, les eficiències energètiques i les tecnologies avançades i menys contaminants de combustibles fòssils, i promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies d’energia no contaminant.
7.b) Per al 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per tal d’oferir serveis d’energia moderns i sostenibles per a tots els països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els menuts estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els programes de suport respectius.