Objectiu 6. Aigua i sanejament


Il·lustració de: Miguel Martínez

Descarregar en alta resolució
ODS 6. Garantir la disponibilitat d’aigua i la seua gestió sostenible i el sanejament per a tots.

Mitjançant la inversió en infraestructures i instal·lacions, aquest objectiu es proposa permetre que totes les persones puguen tindre accés a aigua neta i a un cost assequible. A més, és necessària l’educació per a fomentar pràctiques d’higiene essencials, i posar fi a la defecació a l’aire lliure, sobretot per part de dones i xiquetes, perquè els posa en situació d’especial vulnerabilitat.

Metes del Objectiu 6

6.1. Per al 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu assequible per a totes les persones.
6.2. Per al 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a totes les persones, i posar fi a la defecació a l’aire lliure, amb especial atenció a les necessitats de les dones i les xiquetes, així com a les persones en situacions vulnerables.
6.3. Per al 2030, millorar la qualitat de l’aigua per mitjà de la reducció de la contaminació, l’eliminació dels abocaments, la minimització de l’emissió de productes i materials químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment substancial a escala mundial del reciclatge i de la reutilització en condicions de seguretat.
6.4. Per al 2030, augmentar substancialment l’ús eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que la pateixen.
6.5. Per al 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, fins i tot mitjançant la cooperació transfronterera, segons escaigui.
6.6. Per al 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs inclosos.
6.a) Per al 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport ofert als països en desenvolupament per a la capacitació en matèria d’activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, incloent-hi les captacions d’aigua, la dessalinització, l’ús eficient dels recursos hídrics, el tractament d’aigües residuals i les tecnologies de reciclatge i reutilització.
6.b) Recolzar i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l’aigua i el sanejament.